Preview Mode Links will not work in preview mode

Omänskligt

Nov 19, 2017

Den här veckan bjuder vi på ett specialavsnitt där vi har satt ihop det bästa, och kanske viktigaste, av några tidigare avsnitt. Vi har helt enkelt valt ut det som många frågar om, det som vi ofta återkommer till och gjort till ett eget avsnitt.

Vi pratar bland annat om ilskan - varför är det viktigt att...


Nov 12, 2017

Den här veckan bjuder vi på det sista frågeavsnittet på ett tag. Vi har ju haft några avsnitt där vi plockat upp frågor från er läsare och det här är alltså det sista för den här omgången.

Vi tar bland annat upp en fråga huruvida det är klokt att bli samtalsterapeut om man vart sjuk i utmattning. Vi...


Nov 5, 2017

Den här veckan pratar vi om något som man skulle kunna tycka är en självklarhet, men som på något märkligt sätt inte alls är det - Vi pratar om medmänsklighet och att visa hänsyn till sin omgivning!

Men vad har egentligen det med hälsa att göra? Ungefär allt. Hur vi beter oss och blir bemötta av vår...