Preview Mode Links will not work in preview mode

Omänskligt

Dec 22, 2017

 
I det allra sista avsnittet av podcasten Omänskligt pratar vi om avslut, det faktum att julen är långt ifrån den lyckliga klyscha som målas upp och vi hamnar återigen på vikten av att välja...


Dec 17, 2017

Att välja sin flock - eller att hitta "sina människor". Varken så självklart eller enkelt som man kanske tror. Hur många lever med människor runt omkring sig som man bara råkar ha i sitt liv men som kanske inte är de man önskar. Man kanske lever i en relation som man inte trivs med, har vänner som man aldrig...


Dec 10, 2017

I veckans avsnitt pratar vi om det tabubelagda ämnet övergivenhet. Om skillnaden på att ha blivit övergiven och att ha känslan av övergivenhet. Vad gör det med en människa? Och vi landar i att allt hänger ihop, något som både kan vara oerhört deppigt och ändå upplyftande. Det och mycket mer finns i...